Parasaurolofus

 

Cyklus Pandora

Lidé tráví svůj život v bludištích. Pokud uniknou a nedokáží nalézt jiné bludiště, vytvoří si je. Co znamená tahle vášeň pro podstupování zkoušek?
"Otázky Avaty, Dějiny"
Frank Herbert

    

Cyklus Pandora je jedním z děl velikána SF literatury, Franka Herberta, se kterým na díle spolupracoval Bill Ransom. Tento slovutný autor, kterého proslavil především nedokončený cyklus Duna, se v Pandoře, věnuje otázce lidství, náboženství a vlády, což jsou jeho oblíbená témata. Knihy jsou psány z pohledu více osob, aby si na daná témata a děj mohl čtenář udělat co nejobjektivnější pohled. Utváří tak možnost, aby si čtenář vybral pohled sám, a zároveň se pokusil chápat pohled opačný. Velmi zajímavě je takto zpracovaná například otázka tyranie, kde se Herbert zdařile stylizuje právě do mysli tyrana. Tento Herbertův styl jsem si zamilovala, protože člověka učí dívat se na svět podobnýma očima, jako on. Bill Ransom na románech spolupracoval spíše po stránce faktické. Schvaloval fakta ze světa techniky a psychologie menšin.Celé dílo započala novela Vyslanci do prázdna (Destination: Void), které je dílem Herberta samotného. Jedná se o dějově jednoduchou novelu. Všiml si jej však Bill a navrhnul Herbertovi spolupráci na cyklu, který by na román navazoval. Tato spolupráce započala dílem Kristova epizoda (The Jesus Incident), pokračovala dílem Lazarův jev (The Lazarus Effect) a skončila románem Faktor nanebevzetí (The Ascension Factor). Každé dílo se věnuje odlišnému tématu, ale spojují je myšlenky otázky lidství a paralely s biblickými událostmi. To je ve spojitosti s dějem, který se odehrává ve velmi vzdálené budoucnosti další specialitou tohoto cyklu.


Všechny knihy vyšly v českém jazyce v nakladatelství Baronet. (www.baronet.cz)


Článek obsahuje spoilery, značené červeným písmem.

Vyslanci do prázdna

Originální název: Destination: Void
Překlad: Tereza Vostrá

První část cyklu, kterou psal Frank Herbert sám, je typickým SF románem své doby, je tudíž technicko - psychologicky založený, což může dnešnímu čtenáři připadat neskutečně strohé a nudné. Děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kdy lidé perfektně ovládají výrobu umělé inteligence a genetické inženýrství. Na měsíci je vybudována Měsíční Základna, v níž jsou vypěstováni klony vybraných lidí, kteří jsou udržováni v emocionálně i jinak sterilním prostředí a "pěstováni" k určitým funkcím. Hlavní hrdinové jsou členy kmenové (bdělé) posádky Kovového vejce, což je již pátá loď s hibernovanými klony (pokaždé stejných) lidí a zvířat, která má "vyslance" dovézt k solárnímu systému Tau Ceti, kde mají kolonizovat rajskou planetu. Loď je řízená OMJ (organické mentální jádro), nadměrně vyvinutým mozkem vyjmutým z těla. To se ale z neznámých důvodů zblázní. Posádka se tak octne v nezvladatelné situaci a začíná odhalovat strašnou skutečnost o jejich výpravě. Je totiž možné, že nikdy nesloužila k tomu, k čemu měla…
Na palubě všechna OMJ selžou a loď spolu s cenným nákladem a kmenovou posádkou se octne ve vesmíru v manuálně jen těžko ovladatelné lodi. V tomto prostředí ponorkové nemoci, neznámého nebezpečí a strachu ze selhání se ocitají Raja Flattery - kaplan psychiatr, Gerril Timberlake - inženýr podpory života, Prudence Weygandová - zdravotnice a Bickel - prakticky velitel celé mise. Od základny dostanou pokyn vybrat jednoho z hybernujících a vytvořit z něj nové OMJ, nebo se vrátit. Posádka si však čím dál více pohrává s myšlenkou vytvoření umělého vědomí, které by je vesmírem navigovalo.


Celý román si tak pohrává s etickými, psychologickými a technickými otázkami vědomí. Můžeme vědomí definovat? A můžeme jej vytvořit, pokud neznáme jeho definici? Bude takové vědomí jako my? Jsme my vědomí? Posádka navíc začíná odhalovat tajemství, že u Tau Ceti není žádná obyvatelná planeta a že byli vysláni do vesmíru pouze proto, aby právě takové vědomí vytvořili. Panují mezi nimi dohady, zda v jeho stavbě pokračovat, nebo se vrátit. Flattery, kaplan - psychiatr, má navíc pojistku ke zničení lodi, kdyby bylo vzniklé vědomí nebezpečné. Tu nakonec použije, ale už je pozdě. Z lodi se stává Loď, kterému byla ve vědomí naprogramována jen jedna chyba. Považuje se za Boha.
Román není moc akční, i když se v něm vyskytuje pár okamžiků čisté hrůzy. O to více zaujme technickou a psychologickou propracovaností, tématem a hlavně pohledem na celou věc, kterou jsou navíc velmi zajímavé otázky ohledně lidského bytí.


Počítám na prstech.

OMJ
Kristova epizoda

Originální název:The Jesus Incident
Překlad:Jana Pacnerová

Druhý román cyklu, jehož spoluautorem již je Bill Ransom. Navazuje na děj Vyslanců do prázdna a odehrává se neurčitou dobu po něm. Jeden z hrdinů předchozího románu, Raja Flattery, je Lodí, která žije svým vlastním životem a naučila se manipulovat časem a prostorem, probuzen z hibernace, protože Loď chce, aby se lidé naučili vyznávat NáLoděnství (WorShip), náboženství, které by vyznávalo právě Loď. Lidé, které má učit, aniž by dostal pokyny jak, však žijí na nehostinné planetě Pandora. Všechny předchozí pokusy kolonizovat tuto planetu selhaly. Na planetě žijí znetvořené klony, které jsou speciálně vytvářené pro práci genetickým inženýrem Jesusem Lewisem. Je zde mnoho nebezpečných stvoření a moře plné tajemné vraždící řasy.


Román typickým Herbertovým stylem sleduje problémy soužití lidí a klonů na velmi nebezpečné planetě, a Lodníků, kteří žijí na Lodi. Lidé jsou pro své přežití schopní obětovat cokoli a klony jsou schopny pro vizi svobody a života na vyšší úrovni cokoli udělat. Rádža má tak velmi nelehký úkol všechny tyto entity spojit, aby vyznávali NáLoděnství.
Jak již bylo řečeno, děj začíná probuzením Raji z hibernace. Dozvídá se, že všechny předchozí pokusy lidí, které loď vysadila na jiných planetách, ji uctíváním uspokojit selhaly. Pokud selže on, loď zničí lidskou rasu a najde si "jinou zábavu". Raja nachází na planetě zvrácenou lidskou společnost, která je pod vládou kápéčka (kaplana - psychiatra) Morgana Oakse. Lidé žijí v neustálém strachu z nebezpečných zvířat, démonů, kteří žijí mimo kolonii a zároveň smrtonosné řasy, která žije v moři. Protože je Flattery historickou postavou, přejmenuje ho Loď, která s lidmi komunikuje vnitřním hlasem, na Rádžu Thomase. Ten tedy musí zjistit, jak vyznávat NáLoděnství.


Loď navíc kápéčko Morgana Oakse psychicky tyranizuje a na Pandoru posílá básníka Kerra Panilea. Ten je tak odloučen od své přítelkyně Hali Eklové. Na pevnině ho unesou záhadné hyletouny (hylighters).


Hali začne mluvit s Lodí. Loď jí ukáže tajnou knihovnu, kde Kerro studoval dějiny. Přenese Hali časem a prostorem a ukáže jí výjev z Kalvárie, kde Ježíš trpí. Jediný Ježíš vycítí, že Hali přišla "z velké dálky" a seznámí ji se svými následovníky. Hali pochopí, kdo Ježíš byl a že utrpení jedince je potřeba pro zachování druhu a zároveň, že existují lidé, kteří dokázali cestovat v čase a prostoru, jako právě Kristus.


Oakes spolupracuje s Jesusem Lewisem, nejdůležitějším genetickým inženýrem na planetě, který kříží lidi s geny řasy z Pandory. Své služebníky nechávají projít ponižující zkouškou a s klony zacházejí jako s věcmi. Klony se proto bouří pod heslem "Mám hlad teď!", ale bez techniky "normálů", kteří je ochraňují, nepřežijí.


Na pevnině žije v nelidských podmínkách (ve kterých je k přežití nutný boj a jedinou zábavou je běžet "óčko", oběh kolonie, během kterého se buď zemře, nebo se vyhrají sázky) bojovnice Waela. Je součástí výzkumného týmu, který zkoumá tajemnou řasu. Ta má zvláštní životní cyklus. Její květy jsou totiž právě hyletouny, obří, vodíkem naplněné létající vaky, které musí vybuchnout, aby se spóry řasy rozšířily. Waelinu skupinu řasa dříve napadla v ponorkách a ona jediná přežila. Waela spolu s Rádžou Thomasem (přejmenovaný Flattery) podniknou druhou výpravu, během které zjistí, že předchozí nehodu narafičil Oakes, aby mohl řasu, jejíž hyletouny svými výbuchy poškozují kolonie, zničit.


Během této výpravy unesou hyletouny Waelu. Mají na lidi zvláštní účinek. Řasa je inteligentní stvoření a dotekem dokáže s lidmi mluvit a lidé v okolí hyletounu se cítí šťastní. Dokáží propojit svou mysl s okolními stvořeními. Již dlouho řasa mluvila s Kerrem Panileem, který pochopil její podstatu. Řasa se nazývá Avatou, vědomím všech a chce lidi naučit, cítit se jako jeden. V objetí hyletounu a pod jeho vlivem se Kerro a Waela spojí.


Waela je poté odvelena zpět na loď, kde ji ošetřuje Hali, která zjistí, že těhotná Waela vysává sílu z dětí v okolí. Musí se tak vrátit zpět na pevninu a to spolu. Nakonec se uchýlí ke Kerrovi, který je zatím s hyletouny a žije jako oni duchovním životem. Naučí se s jejich pomocí vytvářet iluze a ovládat pandorská zvířata. Hyletouny mu ukáží místo, které je rájem a začnou shromažďovat utlačované klony. Oaksovy jednotky zatím ničí řasu. Kerro však pochopí, že záhuba řasy je záhubou planety, protože řasa udržovala sníženou hladinu moře.


Raja Thomas má navíc na splnění úkolu od lodi časový limit, který má brzy vyprchat. Na jeho konci (během následující bitvy), začíná histericky panikařit, že Loď vyhubí lidstvo.


Kerro poté s pomocí unesených klonů a Pandorských zvířat zaútočí na Pevnůstku, poslední baštu lidí na Pandoře. Zde se z posledních sil brání Oakes, se svými klony. Podnikne poslední zoufalý krok a vyhlásí, že klony, které půjdou bojovat, budou prohlášeni za normály. Přesto však bitvu prohraje, i proto, že je sám vyhnán do boje, když jeho přítelkyně, kterou vystavil ponižující zkoušce, odhalí tajemství, že Oakes sám je klonem.


Během bitvy se Waele narodí dcera, kterou pojmenuje Vata. V poslední bitvě téměř zemře i Raja Thomas. Na poslední chvíli je však zachráněn tak, že se mysl všech lidí spojí s Avatou. Na obzoru se objeví Loď a lidem sdělí, že takto si přála být uctívána a navždy Pandoru a její obyvatele opustí.
V knize se poprvé ukazuje otázka lidství a částečně aparthaidu. Také se zabývá otázkami tyranie a strachu tyrana ze svržení, kvůli kterému je schopný udělat cokoli, stejně jako klony pro to, aby dosáhly "lidství". Je tu zajímavá paralela Ježíše, který utvářel historii a směr lidství na dlouho, stejně jako Jesus Lewis, který řídí a určuje osudy lidstva ze své genetické laboratoře. Velmi zajímavé jsou také myšlenky a filosofie hyletounů o společném vědomí a soudržnosti.


Ze svých talentů zde Herbert využívá především umění ukázat vše až naturalisticky detailně. Mluví zde o sexu, brutálních úmrtích, lidských pocitech. Také se jako obvykle vyřeší většina dějových linií v poslední kapiole.


Od vás se Avata dozvídá o velkém básníku - filozofovi, který řekl: "Dokud se nesetkáme s mimozemskou existencí, nebudete vědět, co je to být člověkem."
A Avata nevěděl, co to je být Avatou.
Pravdivé a poetické. Ale poezie je to, co se ztrácí v překladu. Tudíž vám nyní dovolujeme nazývat toto místo Pandora a nás nazývat Avata. První z vás nás však nazvali zeleninou. V tomto spatřoval Avata hlubší význam vašich dějin a pocítil obavy. Zeleninu pojídáte, abyste využili energii nashromážděnou ostatními. U vás ostatní končí. U Avaty ostatní žijí....
Jestliže toto víš o mimozemské inteligenci a stále ti připadá cizí, pak nevíš, co to je být Člověkem.

Avata
Lazarův jev

Originální název:The Lazarus Effect
Překlad:Jana Pacnerová

Děj se odehrává dlouho po ději Kristovy epizody. Pandora je zcela zaplavena vodou, protože řasa vymřela a potomci jejích kolonizátorů se rozdělili na ty, kteří mají mnoho genů mutantů a jsou většinou více či méně znetvoření. Jsou však nejlepšími genetickými inženýry a žijí na plovoucích organikových ostrovech. Pokud se však má narodit dítě, musí projít kontrolou Výboru pro formy života, který určí, zda jeho mutace nebudou ohrožovat jeho život či přežití společenství a jeho genetická linie povede k vymýcení mutací úplně. Tito "muti" žijí prakticky z ruky do úst.


Na druhé straně mořské hladiny, v podvodních městech žijí mořané, prakticky nezmutovaní lidé, kteří jsou technicky vyspělí a mají velké pohodlí. Pracují pod vodou, a proto jsou prakticky pořád nazí a proto necítí stud. Z genů mutů získali geny řasy a snaží se obnovit její dřívější populaci. Také se snaží z oběžné dráhy dostat hibernační nádrže z Lodi, kde se nachází geneticky čisté klony z lodi.


Řasa je vyhubena a jediný, kdo přežívá z minulého dílu je Vata, potomek Avaty, která žije na organikovém ostrově ve velké nádrži a společně s chlapcem Duquem sní a jenom občas skrz ústa chlapce, se kterým je mentálně spojena, pronese poselství, které je považováno za svaté slovo a interpretováno kaplanem - psychiatrem. Mezi lidmi stále přežívá víra v božskou Loď.
Ostrovan Bushka se dostane mezi mořany, jako historik GeLaara Gallowa, jednoho z vysoce postavených pracovníků kontroly proudu, instituce, která může ovlivnit, kudy budou unášeny ostrovanské ostrovy. Jednou ho GeLaar vezme na projížďku vzducholodí a kvůli své vlastní zbabělosti je donucen potopit ostrov. Včas si však uvědomí chybu a ponorku s GeLaarem a jeho kumpány, kteří si říkají Zelení švihouni, téměř potopí.


Queets Twisp je ostrovanský rybář, jehož pomocník a učedník je Brett Norton, syn bohatých ostrovanů, který se však chce živit poctivou prací. Nestěžují si na život, i když je tvrdý. Queets má dlouhé ruce, což mu ale umožňuje lépe vytahovat sítě a Brett vidí díky svým nepřirozeně velkým očím ve tmě. Jednou se během bouře Brett ztratí. Queets vyjede na moře a rozhodne se ho podle ostrovanských tradic nalézt, i když je to prakticky nemožné.


Brett je však zachráněn mořankou Scudi Wangovou, dcerou zabité zakladatelky kontroly proudu. Ta ho podle tradic jako svého prvního zachráněného vezme do svého příbytku. I díky mořanské nátuře se do Scudi téměř okamžitě zamiluje.


Do mořanského města se dostává i Ward Keel, předseda Výboru pro formy života, který umírá na vážnou nemoc. Chce však pro své lidi ještě něco udělat a tak, když mu vyslankyně mořanů Kareen Aelová naznačí, že někdo z mořanů chce ostrovany vyhubit, rozhodne se o spiknutí přesvědčit na místě a sestoupí do mořanského města.


Tam ale panuje pořádný zmatek, protože mořané ošetřují ostrovany, zraněné při potopení ostrova. Začají se objevovat zkazky, že ostrov potopila mořanská ponorka a Ward Keel se ocitá v nebezpečí. Brett se Scudi však utečou a dostanou se zpět ke Twispovi s ukradeným dobrým mořanským plavidlem - křídlákem. Na loď se k nim však dostává i Bushka, celý otřesený minulými událostmi. Ten se pokusí všechny zranit a vrátit se pro GeLaara, aby ho zabil, protože lituje, že to dříve nedokázal. Všechny tak ohrozí.


GeLaar se totiž dostane se svou bandou na palubu křídláku a zavede loď na odpalovací základnu, odkud mají být vyslány rakety, které mají stáhnout dolů hibernační nádrže z Lodi. Sám GeLaar se dostane do mořanského města, kde ve zmatku unese Warda Keela, právě na tuto základnu. Základna samotná je již na pevnině, která vznikla působením nově vysazené řasy, u které se však zatím neprojevila inteligence.


Osádku základny tvoří většinou Zelení švihouni a proto se na ní dostanou, když jeden z jeho bandy vede Twispa jako rukojmí. Twisp se na ní setká s Noahem (Noe), který mu vypravuje o životě na pevnině. Později však zjistí, že to byla pouze iluze.


Vata se v nádrži zatím probouzí k životu. Naleznou jí zmítající a stále skrz Duquea mluví o svých vlasech. Nakonec ji najdou kopulující s Duquem a v té chvíli vyletí z moře první nové hyletouny.


Na odpalovací základně GeLaar s Wardem Keelem debatují o mutacích. GeLaar mu svěřuje tajemství, že Zelení švihouni pohřbívají do řasy, protože ta dokáže udržet jejich myšlenky a sdělit je lidem, kteří se řasy dotknout. Tuto vlastnost řasy si také brzy vyzkouší Scudi, která se stane "přítelkyní" řasy. Ward Keel na základně umírá a chce, aby nebyl do řasy pohřben, nechce být součástí něčeho, co se zmocní jeho mysli. Twisp, který je svědkem jeho posledních chvil, tomu však nedokáže zabránit.


Řasa konečně procitne k životu a ze scudiných a Wardových myšlenek se dozví o GeLaarových špatnostech. Ve chvíli, kdy jsou ze základny odpáleny rakety se řasa vzbouří a GeLaara a jeho Zelené švihouny zničí. Zničí i nádrž s Vatou, která se dostane do řasy i s Duquem a tak zůstane. Do moře dopadnou hibernační nádrže s klony z Lodi. Lidé v nich jsou zachráněni novými hyletouny a jsou šokováni tím, kam se dostali, když očekávali ráj.
Román studuje otázku lidství. Nakolik můžou být lidé lidmi? Je přijatelná odchylka, pokud je svému nositeli prospěšná, nebo mu alespoň neubližuje? A pokud ubližuje, kde je hranice? Existuje i v takto extrémním případě nadřazená rasa? Pokud ano, má právo likvidovat podřazenou v rámci genetické čistoty druhu? Můžou lidé z různých prostředí spolupracovat? Je dobré si uvědomit, že se obě strany navzájem potřebují. Mořané potřebují genetické inženýrství a ostrované techniku. Mořané zároveň pomáhají ostrovanům ze ztroskotaných ostrovů a obnovují porosty řasy.


Vyvrcholení celého děje opět nastává v nádherně klidné poslední kapitole, což je, jak již bylo zmíněno výše, Herbertova specialita. Osobně navíc musím říct, že scéna, ve které vylétají z vody nové hyletouny byla pro mně jednou z nejemotivnějších a nejkrásnějších ze všech knih, které jsem kdy četla. Tento poklidný výjev na pozadí bitev je opravdu kouzelný.


Gallowovy modré oči zaplály. "Pokud se množíte, ohrožujete celý živočišný druh. Co kdyby…“
Keel pozvedl ruku a zvýšil hlas. "Výbor se zabývá otázkami ,co kdyby,, pane Gallowe. Každé novorozeně, které je nositelem nějaké nebezpečné vlastnosti, je ukončeno…. Povězte mi, pane Gallowe, jak si můžete být tak jistý, že existují jen škodlivé, šeredné, nebo neužitečné mutace?"
"Podívejte se na sebe," řekl Gallow. "Váš krk neudrží hlavu bez té… věci. Oči máte po stranách hlavy…“
"Také jsou každé jiné barvy," dodal Keel. "Věděl jste, že hnědookých mořanů je čtyřikrát víc než modrookých? Nepřipadá vám to jako mutace? Vy jste modrooký. Neměl byste být tedy sterilizován, nebo zničen? My jsme udělali čáru u mutací, které ohrožují život. Vy dáváte přednost kosmetické genocidě. Můžete mi to nějak zdůvodnit?"

Rozmluva GeLaara Gallowa a Keela Warda na odpalovací základně
Faktor nanebevzetí

Originální název:The Ascension Factor
Překlad:Jana Pacnerová

Po událostech v Lazarově jevu se z vody vynořily nové kontinenty. Lidé, kteří již nesou jenom minimální známky mutace, se je snaží mermomocí udržet a živořit na nich. Celé planetě vládne krutý klon, který jako jeden z mála přežil z klonů v Lodi, Raja Flattery číslo 5 (nejedná se tudíž o předchozího Flatteryho - Thomase). Jídlo je na příděl a mnoho lidí hladoví. Trestem za odpor, který jeho špatná vláda často vyvolává je další hladomor a smrt. Opět se objevuje heslo, "Mám hlad teď!".


Flattery nechce na planetě zůstat. Na oběžné dráze staví novou loď, kterou má řídit nové OMJ (organické mentální jádro). Na orbitální základně je také umístěna kontrola proudu. Flattery se totiž ze všeho nejvíc bojí probuzení řasy k úplnému vědomí a nechává jí proto pravidelně seřezávat a její kořeny ničí. Nadějí lidu je Crista Galli, která se při jednom takovém zákroku vynořila z řasy, byla řasou stvořena a 20 let udržována při životě a víra, že se vrátí Loď a napraví bezpráví.


Mnoho lidí utíká do hor, kde žijí mniši v sektě Zavatánů, která vzývá novou řasu a hyletouny, protože prášek z nich vyvolává hypnotické účinky, které využívají při sdílení vědomí, čímž oživují staré NáLoděnství a víru v Avatu.
Crista Galli byla vždy vychovávána Flatterym, který ji držel za zdmi svého sídla. Nikdy se tak nesetkala s realitou všedního dne na Pandoře. Na Pandoře vysílá tzv. stínobox, který podává informace o Flatteryho demagogii. Jeho členové Cristu unesou. Bývalý reportér, nyní člen Stínoboxu, Ben Ozette se do ní zamiluje. Kolem Cristy však panuje řada mýtů. Kdo se jí dotkne, má například prožít agónii, nebo zemřít. Ben však již několik tělesných kontaktů s Cristou přežil a užíval si je.


Benova bývalá přítelkyně a spolupracovnice, Beatriz Tatooshová, je nejlepší moderátorkou zpráv a odmítla do stínoboxu jít, protože dostala od Flatteryho nabídku, pracovat na reportážích o orbitální stanici. Tam se zamilovala do Dwarfa MacIntoshe, jednoho z přeživších hibernujících, který ovládá kontrolu proudu. I když je na stanici budována loď, má na Flatterym jistou nezávislost.


Ben musí Cristu dopravit z hlavního města do města bezpečnějšího. Využijí proto falšované vzpoury a s pomocí Rica, dalšího člena Stínoboxu se dostávají do lodi pod vodu a přesouvají se kontrolovaným kanálem v řase. Kanál se však začíná chovat divně. Lodě jsou ničeny a Dwarf v kontrole proudu s tím nemůže nic udělat. Řasa si dělá, co chce. Navíc po Benovi jde vůdce Flatteryho ochranky, Spider Nevi, známý svými brutálními taktikami.


Mezi mnichy, kteří vzývají hyletoun je i Queets Twisp, ostrovanský rybář. Postupně se ukazuje, že je členem tajné odporové skupiny, která má velký vliv na průběh povstání.


Flattery navíc vysílá Beatriz, aby dělala reportáž o převozu OMJ, které bylo vytvořeno z jeho bývalé milenky, Alyssy Marshové, se kterou splodil syna Yuriho Brooda. Flattery sám o tom však neví a posílá Yuriho jako vedoucího ochranky, která má zajistit "bezpečí" Beatriz. Ta je však podezřívána ze spolupráce se stínoboxem a tak je její štáb vyvražděn a nahrazen vhodnými lidmi. Beatriz se tak na orbitální základně ocitá ve smrtelném nebezpečí a Dwarf jí nemůže pomoci, aby neohrozil ostatní členy posádky.


Loď s Ctistou je zmýtána proudy nekontrolovatelné řasy, která je k ní přitahována. Ben Ozette se Scudi jí dotkne a upadne do agónie. Vyjde na povrch, že Flattery dával Cristě drogy, aby ji jedovatou učinil. Rico jim tedy musí pomoci. Nakonec jsou vyzvednuti hyletounem a spolu s ním dopadají na skalní ostroh. Rico sám je unesen řasou do jeskyně s orákulem, starobylým kořenem řasy.


Spider Nevi je pronásleduje. Dojde k poslední bitvě. Spider Nevi ohrožuje Cristu, ale ta i s Benem najednou zmizí. Rico, mistr holografie, a řasa, která holografii obdivuje, totiž spojili své síly a vytvořili kolem nich iluzi. Nevi je zezadu napaden mnichy, kteří byli varováni skrz orákulum. Na poslední chvíli se mu však podaří utéct. Uteče do Flatteryho tajné podzemní zahrady, kde je však i s Flatterym dopaden a sežrán švihouny, masožraví dravci, kteří byli dovnitř vpuštěni hyletouny, kteří poslechli řasu, vedenou Ricem. Flattery unikne ve svém podvodním plavidle - křídláku.


Na orbitální základně se zase podaří Beatriz utéct a spojí se s MacIntoshem. Jednotka Yuriho Brooda však již připojuje OMJ. Napojené OMJ, Alyssa Marshová, se napojí na mysl všech, sdělí Yurimu, kdo jsou jeho rodiče a zlikviduje jeho jednotku. Se všemi poté odlétá v lodi do otevřeného vesmíru, po kterém všichni dlouho toužili.


Ve stejné chvíli je Flattery dostihnut řasou. Ta se ho však rozhodne nezničit, ale naopak ho věčně vyživovat svými výhonky. Krutovládě je tedy konec.
Román je zvláštní, krásný a morbidní tím, že se po každé kapitole děje věnuje nějaké osobě, která s dějem dále nesouvisí, ale je na ní vidět krutost doby. Často jsou to výjevy velmi kruté, jako například vraždění dětí, výstražné popravy, nebo smrt hlady.


Jinak se kniha zabývá otázkou krutovlády, ale nejen z pohledu utlačovaných, ale i z pohledu utlačovatele, který chce pouze rychle opustit svou zruinovanou zem, ze které má strach.


Román je posledním dílem, které Frank Herbert dokončil. Zemřel záhy poté, co dokončil svůj podíl na tomto kusu.


Jestliže si myslíte, že vize je víc než čin, proč mi vnucujete strašlivé činy války?

Ze zavatánských rozhovorů s Avatou, Queets Twisp, starší
Avata(r)?

Je možné, že film Avatar byl v jistém směru Pandorou inspirován.  • Prvním vodítkem je název planety (měsíce), která je velmi nepříznivá k lidskému rodu, i když mu může přinést spásu.

  • Planeta je protkána sítí rostliny, ve které sídlí společné vědomí planety. V Avataru jsou to stromy duší, v Pandoře řasa, které jsou schopné s pomocí souznění všech zachránit lidský život.

  • Na planetě sídlí rasa, která žije v souznění s příodou, hyletouny a Na´vi, kteří musí čelit nově příchozí technické síle.

  • V druhém dílu Pandory existuje hrdina (Panille), který jde proti všem a snaží se lidem sdělit, že cesta v souladu s přírodou je ta správná.

15.02.2012 09:07 |
Autor: Parasaurolofus
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se