Parasaurolofus

 

Mandaly, labyrinty a rozety

"Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem, a zároveň i nekonečno a věčnost."


Samotné slovo "mandala" pochází ze sanskrtu a je spojením slov „kruh“ a „střed“. Tento překlad vypovídá snad nejlépe o samotné podstatě mandal. Dokonale pravidelný tvar kruhu fascinoval různé lidské kultury od jejich počátku a svou geometrickou podstatou značí dokonalou organizovanost kolem pevného, neměnného bodu. Zároveň symbolizuje nekonečno a věčnost, jelikož nikdy nelze určit počátek, ani konec. Ty sou spolu spojené. Jeden bez druhého v podstatě neexistují.Ve světě, kde je vše vysvětleno vědou, se dá jednoduše vysvětlit, proč má tolik věcí ve vesmíru tvar kruhu, kružnice nebo koule. (Působení odstředivé a dostředivé síly na formování planet, gravitační síla, šíření vlnění po vodní hladině, nejlepší poměr obsahu a obvodu.) Všechny tyto tvary jsou mandalami, pokud za mandalu považujeme to, čím skutečně je: kruhový útvar s pevným středem. Proč však lidi uklidňuje pohled na pravidelné tvary více, než pohled na neuspořádaný chaos? Staré kultury uctívaly kruh jako podstatu vesmíru. I když je tato podstata fyzikálně vysvětlená, i my v moderním světě, včetně lidí, kteří milují vzrušení a neustálé změny, musíme přiznat, že pohled na pravidelné objekty nás uklidňuje, harmonizuje. A proč tomu tak je, je již spekulativní... :)

když se mandaly vyskytují téměř ve všech koutech světa, asi nejznámější jsou tibetské mandaly, které svým uspořádáním a symbolikou vypovídají o uspořádání světa. Podobné útvary se však objevují již v předbuddhististických kulturách. Z Číny zase pochází populární znázornění principů jin a jang. V Evropských kulturách se objevuje motiv labyrintu, nebo populární keltské znaky podobné soustředným lístkům a spirálám. A samozřejmě nesmíme zapomenout na křesťanské mandaly, které se projevují v sakrální architektuře již od románského slohu. Ty jsou nejvýznamnější v období gotiky v podobě obrovských rozet na průčelí katedrál.Existuje mnoho druhů mandal - posilující, očišťující, podporující různé aspekty života. V mandale se stává chaos řádem. Její vytváření je určitou formou rituálu, ať už si vytváříme malou mandalu doma, nebo se jedná o tibetské vysypávání mandaly z písku. Způsob, jakým mandalu vytvoříme, například, postupujeme-li od, nebo do středu, má vliv na účinek mandaly. Mandala symbolizuje cestu, postup, uspořádání a princip. Existuje mnoho rituálů, které se pojí s již vytvořenou mandalou, jako například její obětování, které nás přivede k myšlenkám na zánik všeho. Každá mandala by měla mít svůj smysl a měla by být vytvářena při myšlenkách na jeho téma. Existují mandaly andělské, meditativní, partnerské i mandaly chaosu. Při jejich vytváření, nebo i pouhém vybarvování by nás měly provázet myšlenky s těmito věcmi spojené.Symbolika mandal

Symbolika mandal je pro každou kulturu jiná. Zde uvedu symboliku tak, jak je vnímána mezi současnými tvůrci mandal.


Barvy - Bílá: je barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu.
Černá: Černá je barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, alespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčinněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu.
Červená: je mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle.
Modrá: uklidňuje, uvolňuje, čistí. Otevírá mysl, aby se mohla vystavitt inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity.
Růžová: vzniká smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce.
Fialová: je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie.
Zelená: Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním.
Tyrkisová: Tyrkysová je barvou chladné jezerní vody, přechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí.
Žlutá: je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost.
Oranžová: je barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi.
Hnědá:je barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. Je spíše pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi.


Čísla - 1:Pomáhá k integraci a posílení celistvosti jednotlivce.
2: Dvojka může označovat harmonické vyřešení srážky protikladů nebo stav rovnováhy v protikladných silách.
3: Trojka se pojí s energií, která posiluje nezávislé myšlení, obrácené do budoucnosti. Je to mocné a posvátné číslo.
4: V mandalách znamená číslo čtyři potřebu vyváženosti, harmonie a řádu.
5: Pětka se vztahuje k přirozenému a zdravému životu. V mandalách symbolizuje číslo pět i činorodost a pomáhá sbírat energii k realizaci našich cílů, zakotvených v reálném světě.
6: Šestka je číslo dokonalosti a rovnováhy. Souvisí s dosažením cílů, s naplněním tvořivého úsilí.
7: Číslo sedm je vnímáno jako šťastné a vyvážené číslo, které pomáhá nacházet sama sebe v souzvuku se starobylými tradicemi a kořeny.
8: Osmička je ztělesněním dobře vyvážené harmonie párových protikladů. Je to číslo stability, harmonie a znovuzrození. Je nekonečná.
9: Devítka souvisí s tvořivým procesem. Devět bylo múz, ochránkyň umění, které provázely Apollóna. V mandalách devítka posiluje duchovní růst, pomáhá vyvažovat všechny energetické složky člověka.
10: Číslo deset se pojí s představou dokonalosti, plnosti, a realizace.

Symboly - Ptáci:Starobylý symbol lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Zasupují duchovno jako protiklad k hmotnému. Mohou reprezentovat duchy, anděly a nadpřirozenou pomoc.


Motýl: Symbol přeměny díky svému pozoruhodnému životnímu cyklu. Tři stupně jeho života - všední housenka, latentní fáze kukly a nakonec zrození nádherného motýla - jsou porovnávány s životem, smrtí a znovuzrozením.
Kruh: Symbol jednoty, dokonalosti, věčnosti.
Kříž:Propojení svislé a vodorovné čáry vyjadřuje spojení protikladů - ducha a hmoty, světla a tmy, vědomí a nevědomí, života a smrti...
Kapky:Ve vztahu k dešti symbolizuje plodnost, kapky jako slzy či krev pak mohou vyjadřovat vnitřní očistu.
Oko: Reprezentuje vševidoucího a všudypřítomného Boha, spojováno i se schopností vidět na fyzické i duchovní úrovni (jasnozřivost).
Květina: Jakožto symbol jara je vyjádřením pomíjející povahy života, symbolem krásy a věčné obnovy života.

Srdce: Symbol lásky, a to nejen mezi dvěma osobami, ale i jako zdroj osvícení a štěstí.
Blesk: Symbol pro aktivující sílu duchovní říše, znázorňuje intuici, náhlý vhled, dar osvícení.
Duha: Od dávných časů symbolizuje zvláštní spojení mezi člověkem a Bohem, počet barev v ní obsažených někdy nahrazuje mystické číslo sedm.
Spirála: Podtrhuje význam středu a směřování k němu, směřování k jednotě a k Bohu. Spirála se třemi otočkami má v Indii význam coby kundaliní, životní síla.
Čtverec: Vyjadřuje pevnost, stabilitu a vyváženost.
Strom: Symbol života, hojnosti, vlastní obnovy, kterou vykonává po každé zimě.

Trojúhelník: Symbol dynamiky, síly, ukazatel směru, vyjádření magického čísla tři. Trojúhelník směřující dolů je symbolem ženství, trojúhelník směřující nahoru symbolem mužství.
Podle www.mandaly.cz

Tibetské mandaly

Tibetské mandaly jsou ze všech mandal asi nejkomplexnější s nejsložitější s bohatou symbolikou připomínající uspořádání buddhistického vesmíru. Jejich vytváření je nejčastěji spojeno s rituály a oslavami. Tradičně se vytváří z obarveného písku, nebo rýžové mouky. Vysypává se pomocí trychtýřovitých nástrojů, čhagpur, což trvá několik dní a tento čas slouží tvůrci (tvůrcům) k meditaci a zamyšlení. Tvůrce v mandale vyjadřuje hluboké myšlenky pomocí symboliky, která je srozumitelná jenom zasvěceným. Může tak vyjádřit svůj postoj ke světu, koloběhu života, přírodních a duchovních sil. Nakonec je mandala slavnostně rozprášena, protože vše je pouze pomíjivé, nic není věčné. Pro Evropany je takové počínání nepochopitelné. Prach z obrazce se rituálně nasype do řeky, nebo rozpráší po větru.

Tibetská Yamantaka mandala, která je považována za vzor ostatním, sestává ze čtyř základních částí. První jsou smysly umístěné v rozích. Jsou jimi čich, chuť, sluch a zrak, vyjádřené symbolickými zápisy. Tvůrce tak může vyjádřit například jejich barvou, jakou jim přikládá důležitost. Tento svět a jeho vnímání je však podle buddhismu velmi matoucí a iluzorní, uzavírají nás v koloběhu životů a smrtí. Na mnoha mandalách je nenajdeme. Smysly vnímáme svět lidí, který je umístěn na obvodu samotné mandaly (na nejvzdálenějším kruhu od středu). Jsou zde znázorněny výjevy ze života. Náš svět leží až za ochrannými kruhy, které dělí vnitřní palác nirvány od lidského světa. Na povrchu je pět elementů, zelený les, červený oheň, žlutá země, světle modrý kov a tmavě modrá voda. Pod nimi se nachází Království soucitu, ochraňující Vajru (rituální žezlo) a nakonec lotosové lístky, do nichž je posazen samotný střed mandaly, tvořený Palácem a zahradou. Palác tvoří devět místností pro osm božstev a poslední pro nirvánu, kde se nachází Vajra. V ostatních místnostech se nachází buddhistické symboly jako lotos, nebo kolo, symbolizující otáčení života a smrti. Palác má čtyři brány, každá přísluší jednomu světovému směru, který je vyjádřený barvou brány. Palác od ochranných kruhů odděluje zahrada s květinami a stromy.


podle http://www.stavime-mandalu.cz/co-je-mandala/rozbor/#smysly


Takovéto pojetí mandaly je tradiční a nejčastější. Existují však i takové mandaly, které sice vycházejí ze stejného schématu, avšak uctívající jiná božstva. Takové mandaly využívá například hinduismus.


Labyrinty

Labyrint je typ mandaly symbolizující cestu. Na začátek by asi bylo dobré říct, že labyrint není bludiště. Bludiště je od slova bloudit, což v labyrintu nejde. Nejsou v něm totiž žádná záludná rozcestí, ani slepé chodby. Jedná se o jedinou, složitě vinutou cestu, jejíž tvar se řídí přesnými pravidly a symbolizuje obtíže, které sebou přináší cesta za cílem, který leží ve středu. Pokud totiž takovým labyrintem procházíme, ocitáme se hned v sousedství středu, abychom se vzápětí objevili na jeho okraji. Tedy alespoň podle základní verze.Objevují se však i jiné verze, jako je labyrint spirálový, nebo hranatý keltský.
Labyrinty symbolizují dlouhou cestu. Jejich procházení je také jakýmsi rituálem. První labyrinty pocházejí již z doby kamenné. Objevují se ve všech kulturách, jako jsou Egyptská, Řecká, Římská a samozřejmě Mykénská. Labyrint pronikl i do křesťanské symboliky. Objevuje se na podlahách katedrál, kde symbolizuje dlouhou cestu k Bohu. Stejně tak jej mohli jako náhradu za vykonání poutě projít křesťanští věřící, kteří nemohli cestu vykonat, například z důvodu nemoci. Labyrinty se tvořily z kamenů, trávy, nebo dlaždic. V Římě se objevovaly jako dekorační doplňky například na sponách, nebo obkladech.
V moderní době je motiv labyrintu stále oblíbenější, stejně jako neopaganismus.

Rozety

Slovo pochází z francouzského slova "la rosette" - růžička. Označuje kruhové okno, umístěné většinou nad vstupními portály sakrálních staveb. V Evropě se začínají objevovat v románském období a nejvíce se rozvinuly v období gotiky, kdy byly vykládány složitými zdobnými vitrážemi. Mimo Evropu se objevují přibližně 5000 let př. n. l. v Mezopotámii a jsou tvořeny hlavně rostlinnými motivy.Symbolika rozet je podobná symbolice mandal. Rozeta je dalším typem mandaly, stejně jako labyrint. Kruh značí věčnost Boží a motivy blíže středu tak mají blíže k Bohu, který zde sídlí. Kruh značí věčný návrat do jeho náruče. Umístění rozety, které je většinou nad vchodem, také není náhodné. Při vstupu víme, že se Bohu blížíme a při výstupu naopak odcházíme osvícení. Také se tu projevuje psychologický vliv kruhu. Pokud člověk stojí v katedrále a podívá se na velkolepou krásu rozety, kterou prosvítá slunce, cítí se klidně. Pokud na nás působí rozety i dnes, v době megalomanských staveb, jak asi působily na naše předky? Barvy mají poněkud odlišný význam, podle křesťanské symboliky, ale význam čísel zůstává stejný, eventuálně může odkazovat na význam biblický.Podobné uspořádání jako mandala mají někdy i malby na kopulích chrámů. Ve středu sídlí to nejdůležitější, nejsvětštější a pekelné věci naopak sídlí na okrajích. Příkladnou ukázkou může být výmalba kopule katedrály v Milánu, nebo v Parmě.


Mandaly v moderní psychologii

Mandaly mají v moderní psychologii mnoho významů. Používají se například jako psychodiagnostická metoda, vycházející z Jungových myšlenek. Podle ní se do mandaly, kterou člověk namaluje, či jen vybarví, díky podvědomí promítnou vlastnosti člověka podle klíče, který jsme si vysvětlili výše (barvy, čísla atd.). Pokud se vytváří celá mandala, bere se v potaz i její uspořádání, pravidelnost, síla, plynulost a přerušovanost tahu, nebo pečlivost, s jakou se mandala opakuje. Také se určuje zda je geometrická, nebo vzdušná a přirozená, zda v ní jsou nebo nejsou hranaté tvary.Tvorba mandal se sále více stává součástí arteterapií. Jejich tvorba, jak již bylo několikrát zmíněno, má člověka přivést k zamyšlení na určité téma. Člověk se tak při vytváření mandaly může zaměřit na určitý problém a vyjádřit jeho podstatu, zamyslet se. Zároveň se vše odehrává v harmonii kruhů, které uklidňují. Dá se koupit mnoho knih, které obsahují mandaly na vybarvení a zamyšlení. Mnoho se jich dá nalézt na internetových stránkách, jako je například http://www.mandaly-k-vybarveni.cz/ .15.02.2012 12:27 |
Autor: Parasaurolofus
| stálý odkaz
Uklidňuje vás pohled na mandaly, rozety, uspořádané kruhové obrazce?
Ano, velmi
 
  32/88.9%

Ano
 
  3/8.3%

Nevím, jak kdy
 
  0/0.0%

Nijak zvlášť
 
  1/2.8%

Ne
 
  0/0.0%

celkem hlasovalo: 36

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se