Parasaurolofus

 

Symbolika zvířat

Článek je rozpracován, postupně budu přidávat další zvířata v abecedním pořadí.

Na nejstarších malbách našich předků nalezneme zvířata, objevují se v pověstech jakéhokoli národa a často nesou výrazné symboly. Zvířata mají své vlastnosti, schopnosti. Severoameričtí indiáni, a nejen oni, uctívali zvířata jako moudré duchy, od kterých lze získat sílu a požehnání. Jaká je jejich symbolika a kde je její původ?


Seznam zvířat
AntilopaBazilišek
BizonBrouk
BýkČínský drak
Čínský jednorožecDelfín
DrakFénix
GepardGryf
HadHavran
HrochHolubice
ChiméraIbis
JaguárJednorožec
JeštěrkaJelen
JežekKlokan
KobraKachna
KočkaKohout
Koza a KozelKráva
Krokodýl>Krtek
KrysaKůň
LabuťLama
LemurLeopard
LevMedvěd
Mořský koníkMotýl
MouchaMravenec
NetopýrOpice
Orel a orliceOsel
PanterPegasus
PrasePuma
SlonSlunéčko


Proč zvířata?

     

  Během své historie uctívalo zvířata mnoho kultur a tento trend přetrvává dodnes, například na státních znacích nebo vlajkách. I dnešní světová náboženství obsahují mnoho pověstí o nelidských aktérech. Animistická náboženství, uctívající duchy a duše, se jim dokonce klaní přednostně - ve formě dobrých a zlých duchů, které je potřeba uctívat, aby pomáhali a neškodili. Proč ale zrovna zvířata?Zdroj: http://www.visitacantabria.com/ocio/museo_nacional_y_centro_de_investigacion_de_altamira_99

     

  Důvodů je několik. Asi nejzákladnějším je skutečnost, že zvířata byla, a stále jsou, zdrojem potravy. Naši předci nejvíce uctívali velká zvířata, jako zubry, jeleny a antilopy, protože se jimi živili. Podívejme se například na pohled aboriginců, domorodých Australanů. Nikdy nezabíjejí zvířata, pokud nemusí. A pokud zabijí zvíře pro potravu, věří, že zvíře samo přišlo, aby je nasytilo. Je možné, že pohled našich praprapředků byl podobný. Zvířata byla šlechetným dárcem sami o sobě, nebo darem bohů, kteří na sebe brali různou podobu.Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetongue_Lizard

     

Druhým důvodem jsou schopnosti zvířat, které člověk nemá. Jasná je například symbolika ptáků, kteří mohou létat po obloze a jsou tak v mnoha kulturách blízko k bohům, kteří na nebesích sídlí Také mají neomezenou svobodu. Tato symbolika jim ostatně zůstává do dnes. A dravci, kteří jsou nejen blízko k nebesům, ale také vládnou ostatním ptákům, jsou jasní vůdci a králové. Jako příklad poslouží oblíbenost orlů u indiánů, Řeků a sokolí hlava egyptského boha Ra. Podobné je to u ryb, které se dostanou do největších hlubin moří a řek, jsou klidné a chladné - také se dostanou někam, kam lidé nemohou. V Asii bývají považovány za špatné duchy, kteří sídlí blízko podsvětí.Zdroj:http://www.coastsalishjourney.com/Orillia.html

  Posledním důvodem je podobnost zvířete s něčím posvátným, či jeho výjimečnost. Jako příklad opět poslouží Egypťané se skarabem, chrobákem, který po obloze koulí nebe. Také ibis ze země Nilu je symbolem - moudrosti. K psaní hieroglyfů se mnohdy používala jeho pera. Japonští kapři koi zase vynikají neobvyklou barvou zlata, šelmy jako medvědi, vlci a kočkovití tvorové vynikají svým chováním, zuřivostí, rychlostí, nebo naopak klidem.Zdroj:http://www.thecityreview.com/s05cant.html

seznam zvířat s jejich symbolikou

Do seznamu jsou zařazena i mytická zvířata.


Antilopa

Antilopy jsou silná a hbitá stvoření. Jejich symbolismus je u afrických národů podobný, jako symbol jelena u našich předků. Nepotřebuje se skrývat, spoléhá na svou ostražitost a schopnost se vyhnout překážkám, umí se rychle přizpůsobit. Pojí se se silnou intuicí. Pro africké národy značí i rodinný a společenský život a jako dárkyně potravy učí o nekončícím cyklu života a smrti, její rychlost se často pojí s živlem vzduchu a může přinést vítr. Domorodci z Konga věří, že v rozích antilop, které ulovili, sídlí jejich předci. Pro americké prérijní indiány znamenala přítomnost antilopy v blízkosti lidských sídel, že se s nimi snaží mluvit duchové. V Libérii byla znakem královské moudrosti. Její rychlé pohyby značí vítr, schopnost "vykličkovat" z problémů, proto se s ní pojí i moudrost. Stádovitost zase nahrává spojení s rodinou a obětavostí.Zdroj:https://forums.warframe.com/index.php?/topic/130579-gif-thread/page-16

Bazilišek

Objevuje se již v Antice, kde je zobrazován jako had s bílým diadémem na hlavě. Kvůli svým destruktivním sklonům sídlí na poušti, do které dokáže přetvořit jakoukoli krajinu. Podle středověkého pojetí, které je známější a objevuje se jako heraldický znak, je spojením plaza a kohouta. Má plazí ocas, tělo a křídla a kohoutí hlavu a nohy. Řečtí i středověcí baziliškové mají společný pohled, pod nímž jeho oběti zkamení, nebo zemřou. Existuje mnoho verzí, které mluví o baziliškově narození. Podle nejznámější se rodí, pokud sedmiletý kohout snese za noci, kdy svítí hvězda Sirius vejce, které má pouze jemnou blanku, ne skořápku, a vysedí ho kočka nebo ropucha. Symbolizuje pokušení, nebezpečí a smrt.Zdroj:http://www.zlate-mince.cz/Clanek.asp?Id=50

Bizon

  Bizon se pochopitelně nejčastěji objevuje v symbolice prérijních indiánů. Jeho symbolika je obdobná slovanskému pojetí kance - je to dárce potravy pro domorodé kmeny, bez jeho požehnání se neobejde žádný rituál. Na jeho počest se pořádaly tance a točí se kolem něj i rituál slunce. Indiáni z něj nezískávali pouze maso, ale i kůže na stany a kosti na nástroje. Je symbolem uspokojení potřeb, dostatku.Zdroj:https://secure.defenders.org/site/SPageServer?pagename=wagc_bison

Brouk

  Podle Egyptských představ koulí ve dne po nebi kouli Slunce. Podle jedné z verzí dokonce stvořil svět bůh Re, když v podobě skaraba přišel z východní strany. Objevuje se i v křesťanské symbolice, kde se, ačkoli je nečistý, vyznačuje houževnatostí a výdrží. Váží si toho, že mu bylo Bohem dáno být, byť v takovéto nečisté formě. Symbolizuje věčný život a znovuzrození.Zdroj:http://www.egypt1.estranky.cz/fotoalbum/egypt-skarabeus-1.html

Býk

  Býk se objevuje v mnoha kulturách. V pojetí Krétských Mínojců se vyskytuje jako princip divokosti, nezkrotnosti a plodivé síly mužů. Shodně se jeví v Řecku a Římě. V evropské mytologii se býk také objevuje jako plodivá síla, z čehož vychází i Španělské býčí zápasy. Stejně jako u známého Mínojského "přeskoku býka" má muž dokázat, že se vyrovná nezkrotnému býčímu libidu. V Indii se více uctívá kráva, jako dokonalá živitelka, ale k čemu by byla bez býka? Ve starověkém Egyptě byl vzýván posvátný býk Hapi, spojovaný s bohem Ptahem. Takovýto býk si žil jako král v chrámu v Memphisu. Pokud zemřel, byl nalezen jeho nástupce. Musel být černý se čtvercovou skvrnou na čele a skvrnou v podobě orla na zádech. Pod jazykem musel mít výrůstek ve tvaru skaraba, posvátného chrobáka, a v ocase dvoubarevné chlupy. V chrámu žil i se svou matkou a jejich mléko a hnůj byly používány po léčebné a náboženské účely. Jeho přirozenostmi jsou síla, nezkrotnost a plodivá síla, ztělesňuje mužský princip. Někdy nerozvážnost a zbrklost.Zdroj:http://www.loraobrien.com/loras-blog/archives/03-2014

Čínský drak

  Na rozdíl od slovanské mytologie je v Číně drak symbolem dobromyslnosti a lidem pomáhá. Symbolizuje mužskou plodivou sílu a tak přináší život v podobě blahodárného deště. Přestože nemají křídla, sídlí na nebesích, nebo v mořích. Mají svou hierarchii podobnou Čínskému vládnímu uspořádání ve starověku a středověku. Drak je pátým znamením Čínského zvěrokruhu. Může lidem tedy přinést štěstí a úrodu, ale také je rychle zničit, pokud je rozzlobený. To se ale stává málokdy. Draci vlastní perlu, jejíž vlastnictví přinese člověku nepředstavitelné bohatství a štěstí. Existují draci sídlící na nebesích, draci duchové, draci - strážci pokladů a draci zemští - strážci vod, řek a pramenů.Čínský drak přináší plodivou sílu, bohatství, déšť a štěstí.Zdroj:http://elgrandepics.com/?p=2710

Čínský jednorožec

  Sice neoplývá takovou krásou, jako jeho evropský příbuzný, ale jeho moc není o nic menší. Má tělo jelena, ale pokud se do starých spisů zahloubáme podrobněji, zjistíme, že oplývá kravím ocasem, rybími šupinami, na nohou má až deset prstů a na čele roh pokrytý srstí. Spolu s Drakem, Želvou a Fénixem tvoří posvátnou čtveřici coby vůdce srstnatých zvířat. Jeho zobrazení je vždy žádostí o požehnání, protože nešlápne na nic živoucího, dokonce ani na vzrostlou trávu. Přináší požehnání týkající se dětí, dobrotu, laskavost.Zdroj:http://dani-merchant.deviantart.com/art/Kirin-Chinese-Unicorn-281610531

Delfín

  Delfíni se nejvíce vyskytují v mytologii kultur Středozemního moře. Krétští Mínojci si jich velmi vážili a často je zobrazovali ve svém umění, které i s myšlenkami převzali Řekové a od nich Římané. Důležití jsou také v mytologii ostrovů v Karibiku, jejichž obyvatele doprovázeli na cestách po mořích. Již tito lidé si všimli jejich inteligence a hravosti a chování, které bychom nazvali sociálním cítěním. Je prostředníkem mezi naším světem a světem hlubin. V některých mýtech Karibiku jsou delfíni považováni za duše zemřelých dětí, které si tak mohou na věky hrát.Proto symbolizuje moudrost, rychlost, přátelství, empatii, ale také hravost a dětství.Zdroj:wikimedia commons

Drak

  Podle křesťanství ztělesňuje síly, které stojí proti Bohu a musí být přemoženy. Tento motiv se objevuje v mnoha pohádkách a pověstech, kde draci se zalíbením požírají panny, symbolizující nevinnost. Drak má mnoho společného s hadem a tak někdy symbolizuje ženský princip. Samice draka bývá nazývána saní. Draků však existuje nepřeberné množství. Existují draci živlů, podobné elementálům, "skuteční" draci, které známe právě z pohádek, draci sídlící na nebesích či ve vodě. Dračí duchové jsou spjati s různými místy. Ve vztahu k lidem se draci chovají zle i dobře, záleží na jejich podstatě i povaze. Drak v tradičním pojetí symbolizuje zlo, hřích, odpor k Bohu.Zdroj:https://github.com/robclancy/dragon-facade-sweg

Fénix

  Fénix pochází původně z Čínské mytologie, odkud se brzy dostává do mytologie celého světa. Jedná se o ptáka s ohnivými pery, který přináší štěstí. Podle středověké mytologie jeho slzy léčí a zpěvem rozjasňuje mysl a srdce. V Číně je často zobrazován s drakem, značí pak císařovnu vedle císaře. Ve starověkém Egyptě byl zobrazován zcela odlišně, jako zlatý sokol s hlavou volavky. V Evropské a staroegyptské mytologii se pokaždé za určité časové období sám spálí a ze svého popela znovu zrodí. V křesťanství je proto považován za symbol Kristova zmrtvýchvstání. Značí nesmrtelnost, vzkříšení a nezdolnost lidského ducha.Zdroj:http://naldzgraphics.net/inspirations/phoenix-illustration-artworks/

Gepard

  Většina kočkovitých šelem jsou zobrazením vlastností, jako jsou moudrost, síla a klid. Gepard oproti tomu značí rychlost a útěk před osudem, jelikož jeho zbarvení vypadá, jako když tato šelma neustále pláče.Zdroj:http://www.big-cats.de/gepard-htm

Gryf

  Nestvůra složená z těla lva a hlavy a křídel orla. Toto zobrazení prochází všemi kulturami, které gryfa zobrazují, od Egypta po středověkou kulturu. V Řecku značil božskou moc a proto se zobrazoval v chrámech a na zbroji válečníků, které měl ochraňovat. V Egyptě byl ztělesněním krále - lva a boha - orla, později ochranným duchem a nakonec duchem a symbolem msty. Ve středověké mytologii je strážcem pravdy a nejrůznějších pokladů. Často se s ním setkáváme v pověstech, kde zadává hrdinům hádanky výměnou za volný průchod nebo radu. V křesťanství přijal podobně jako fénix symbol Kristova vzkříšení. Spojuje v sobě sílu a moudrost lva, svobodu a vládu orla.Zdroj:http://fantasy-4ever.blog.cz/1104/gryf-hipogryf-a-rozdily-mezi-nimi

Had

  Had je jedním z nejpoužívanějších a nejsilněji působících symbolů. Lidé byli hady od pradávna fascinováni a přikládali jim velkou důležitost. Byli to pro ně tvorové záhadní a nebezpeční. Protože je tak používaný, věnuji mu později vlastní článek, kde se budu věnovat symbolice hada v různých kulturách. Zde uvedu jenom nejzákladnější Informace. Podle křesťanství je symbolem čiré energie, která původně nebyla ani dobrá, ani zlá, ale postupně se stal symbolem prvotního hříchu. Had je symbolem astrálu a vesmíru, které střeží. Podobně jako mandala se může uzavřít do kruhu a být nekonečný a neměnný – zobrazuje se pak jako „Uroboros“ požírající vlastní ocas. V kultech bývá uctíván jako falický symbol a taktéž je vnímán i ve snech. Bývá symbolem nevědomí (Freud na toto poukazoval ve svých psychologických pracech, kde ve snu symbolizuje právě sexuální podvědomí), hříchu a ztělesněním ďábelských sil. V určitých barvách může být naopak symbolem štěstí a radosti. Mezi mnoho atributů hada tak patří nepředstavitelná duchovní síla, hřích, zlo. Bývá chápán jako chytré, ale lstivé zvíře. Oplývá neskutečnou trpělivostí.Zdroj:http://www.diyphotography.net/those-snake-photographs-are-amazing-price-was-a-king-cobra-bite/

Havran

  Havrani jsou v evropské symbolice pojímáni jako poslové smrti. Přicházejí se zimou a svým skřekem ji posilují. Objevují se na hřbitovech a na bojištích, kde se živí těly. Výjimkou je vikinská kultura, kde dva havrani, Paměť a Myšlenka spravují o dění na světě nejvyššího boha Odina, jelikož odolají vnějším nepříznivým podmínkám. V křesťanství symbolizuje odpadlíky a bezvěrce. Zcela jinak než v Evropě je však vnímán u původních Američanů - je zde prostředníkem mezi nebem a zemí. Jako stvoření Matky Země, které má duši, nemůže být zlý. Je spojován s úmrtím a to jako průvodce mrtvých do podsvětí. Je však třeba si uvědomit, že pro Indiány není smrt negativní, ale přirozenou součástí života. V Číně symbolizuje slunce. V Evropě představuje havran smrt, neštěstí a strach. Pro indiány symbolizoval nepřemožitelnou nadpřirozenou sílu, božství a moudrost, kterou symbolizuje i v severské mytologii.Zdroj:http://glitter-girl.blog.cz/1011/havran

Hroch

  V Egyptě byl hroch považován za silné a nebezpečné zvíře, které obývá posvátnou řeku Nil. Existuje i bohyně Tveret s podobou hroší samice, která je ochranitelkou porodu a mateřství. Symbolika hrocha se měnila dle jeho atributů. Síla, houževnatost, mateřství.Zdroj:http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/590-13238-erbovnim-zviretem-ostravske-zoologicke-zahrady-je-obojzivelny-hroch-.html

Holubice

  V předním orientu byla zasvěcena bohyni plodnosti, později se však změnila v symbol lásky a věrnosti, jelikož má po celý život jednoho partnera a podle pověstí truchlí, pokud o něj přijde. Řekové se domnívali, že nemá žluč a tak představovala nositelku nekonečných ctností. Provázela Mohameda na jeho útěku a tak je ctěná i v islámu. Její bílá barva je barvou nevinnosti a ctnosti. Ze všech těchto pramenů čerpala křesťanská mytologie, podle které je holubice symbolem míru, lásky, věrnosti. Pokud drží olivovou ratolest, symbolizuje smír mezi Bohem a lidmi. Všeobecně je vnímána jako láska, věrnost.Zdroj:http://sharlenestarr.com/?attachment_id=738

Chiméra

  Zrůda z Řecké mytologie s tělem lva a hlavami lva, kozy a draka (hada). Podle pověsti tyranizovala okolí, dokud ji šípy nezabil Belerofontés na Pegasovi. Bývala často zobrazována. Symbol rozcestí, rozpolcenosti.Zdroj:http://moon.pismenkuje.cz/46-chimera.html

Ibis

   Egyptský symbol moudrosti. Právě jeho pera se používala jako pera psací, pro zapisování hieroglyfického písma. Bohem moudrosti s ibisí hlavou je Thovt. Moudrost.Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Scarlet_ibis

Jaguár

   Jaguár je králem džungle. Je jím především pro kultury, které se s ním běžně setkávaly - tedy indiáni střední a jižní Ameriky. Je skvělým lovcem a to jak na souši, tak ve vodě. Loví v noci i ve dne, vychází ze stínů a opět se do nich nepozorovaně vrací. Jeho znamení směli nosit pouze nejvýše postavení bojovníci či duchovní, kterým dodával sílu a propojení se světem stínů - duchy, bohy a podsvětím. Mnoho kmenů věřilo, že je schopný na sebe brát podobu jiných zvířat i lidí, které pak lákal do pastí, nezřídka uzavíral sňatek s lidskými dívkami, které mu pak museli sloužit, coby krutému pánu, výměnou za život v dostatku. Tato schopnost mu přinesla pověst lstivého a moudrého zvířete. Moudrost, síla, dokonalý lov se v dokonalém těle jaguára snoubí s mystikou a spiritualitou.Zdroj:http://koneapony.blog.cz/0605/jaguar

Jednorožec

  Jeho nejčastější podoba bílého koně s jedním rohem na čele je symbolem nespoutané sexuální síly, jelikož má falický symbol na místě, kde sídlí duše. Kůň sám o sobě je navíc symbolem nezkrotnosti a síly. Podle křesťanského chápání ho mohla zkrotit pouze panna, v jejímž klíně spočinul. Díky své nezkrotnosti je považován za čistě přírodního tvora, který s přírodou žije v souladu. Je proto symbolem bylinkářství, léčitelství a spasení. Jeho rohy byly považovány za všemocné léky. (Za jednorožčí rohy se nejčastěji vydávaly rohy narvala, což vedlo ke značnému ohrožení tohoto krásného kytovce, který je pravým „mořským jednorožcem“.) Čistota, přírodní síly, léčitelství. Zároveň však síla a odvaha spojená s božstvím.Zdroj:http://www.reddit.com/r/unicorns

Ještěrka

  Ještěrka se nejvíce projevuje v mayském horoskopu, kde je ztotožňována s leguánem. Lidé narození v tomto znamení oplývají zdravím, plynoucí z ještěrčiny schopnosti regenerace, sexualitou, pro její spřízněnost s hadem a pokud si k ní dokáží najít cestu, oplývají i velkou moudrostí. U ostatních národů se ještěrka tak často nevyskytuje ale pro svou mrštnost a rychlost je někdy chápána jako "lstivý pozorovatel". Ještěrčiny přirozené vlastnosti jsou regenerace, neboli zdraví, sexualita, moudrost a mrštnost.Zdroj:http://www.ign.com/boards/threads/pharrell-looks-like-a-lizard.453160289/

Jelen

   Podle keltské mytologie je jelen symbolem božím. Je považován za pána lesa a zvířat. Parohy symbolizují stromy, rytmus jejich růstu odpovídá rytmu sklizně a setí. Jelikož je bohy využíván i jako posel, oplývá moudrostí a rychlostí. Za moudré zvíře je považován i u starých Indiánů. Zároveň je to zde zvíře rychlé a nerado se pouští do bojů. Z jakýchkoli problémů dokáže rychle vykličkovat, stejně jako když mění směr běhu. Rychlé, moudré a bezkonfliktní zvíře, které se vždy dokáže vyhnout problémům. Zároveň je pán plodnosti a přírodní síly.Zdroj:http://procproto.cz/historie/jak-vypadal-svet-keltskych-bohu/

Ježek

   Nenajdeme zvíře, které by bylo lépe chráněné před vnějšími vlivy. Stočí se do kuličky a i to nejsilnější zlo se poškrábe o jeho ostny. Pokud pozná, že nemá v boji šanci, jednoduše se stáhne, a přesto vyhraje. Pokud však má možnost vyhrát, je prudce agresivní. V Číně symbolizuje moudrost a bohatství. Pasivní obrana a vyčkávání jsou mu vlastní. Bojuje čestně, trpělivě a neochvějně.Zdroj:http://www.kockaapravo.cz/oznameni-clanek.php?id=102

Kachna

Znak útěchy a přilepšení. Spatřit ji letět znamenalo zlepšení stavu a zahnání starostí.Zdroj:http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&gal=photo&rp=86794

Klokan

   Klokan byl pro Aborigince vždy zdrojem potravy a proto ho, podobně jako původní Američané bizony, vnímali jako dárce potravy. Byl spojován s úrodou a plodností. Plodnosti nahrává i fakt, že rytmické pohyby klokana během skákavého pohybu symbolizují soulož. Plodnost, dárce potravy.Zdroj:http://vtm.e15.cz/klokani-setri-sklenikovymi-plyny

Kobra

  V Egyptě byla symbolem božské a královské moci. Jako nejnebezpečnější had, kterého Egypťané znali, byla bohyní ochrannou, kterou bylo radno uctívat. Chránila dolní Egypt a cokoli, u čeho byla zobrazena. Podobnou symboliku má také v indii. Ochočit si kobru znamenalo vytvořit nesmazatelné pouto a ten, kdo to dokázal, byl považován za velmi silného.Zdroj:http://qi.com/infocloud/king-cobras

Kočka

  Kočka je sice domácím mazlíčkem, i tak zůstává nezkrocenou šelmou a její síla je na ní znát. Nikdy se zcela nepodvolí vůli svého majitele, ani se nenechá zkrotit a její ladné a plynulé pohyby zcela jasně připomínají ženskou sexualitu. První záznamy o domestikovaných kočkách pocházejí ze starověkého Egypta. Zde se zabití kočky trestalo smrtí a po smrti kočky si majitel oholil obočí, nechal ji mumifikovat a veřejně projevoval smutek. Bylo to zpodobnění dvojjediné bohyně, která sestává ze Sechmet se lví a Bastet s kočičí hlavou. Sechmet byla dcerou boha Ra a chránila vesmír před pohromami. Byla velmi divoká a bojovná. Bastet byla mírumilovnou bohyní mateřství , plodnosti a lásky. Kočka totiž symbolizovala ochranu. Egypt byl závislý na obilí a její schopnost chránit sýpky před myšmi byla zázračná. U Keltů a Germánů je pro svou nezkrotnou povahu vnímána jako posel bitvy a smrti. Kočičí démoni táhli kočár Freji, bohyně lásky a plodnosti - opět se tu setkáváme s ženskou symbolikou. V Řecku byly symbolem Diany a Dionýsa. V Číně jsou pro svou schopnost přizpůsobovat se považovány za symboly transformace. V buddhistických zemích jsou však nenáviděny, protože kočka pro svou lhostejnost jako jediná neplakala po Buddhově smrti. Siamské kočky byly strážkyněmi chrámů a pokladů. 
  V křesťanském vnímání je nejprve považována za symbol plodnosti. Jakožto bývalé pohanské božstvo však bylo brzy prohlášeno za démona. Tak byla přiřknuta Satanovi a čarodějnicím. Proto byly během středověku kočky masově mýceny a upalovány. Lidé také děsil jejich vzhled, nadřazený výraz a schopnost vidět ve tmě. Její zářící oči byly považovány za znamení ďábla a smyslnosti, která sváděla ke hříchu. Z vlastností a schopností koček tedy jasně vyplývají její atributy. Nezávislost, ženská sexualita, démoničnost. Zároveň je však obrazem plodnosti a ochranitelství. Stráží rodinný krb.Zdroj:http://www.obrazyramy.cz

Kohout

  Jedná se o velmi staré znamení. Pro Asyřany, Egypťany a další civilizace blízkého východu symbolizoval slunečního boha, jelikož ten přišel na jeho první zakokrhání. Z toho vyplývají i novější mýty, kde démoni a zlo prchají ze světa naopak s jeho zakokrháním posledním. Zároveň se pamatuje na jeho bojovnost a ješitnost, dva kohouti se vedle sebe nesnesou. Umisťuje se na vrcholky budov, které ochraňuje. Je jedním z Čínských znamení Ochrana, slunce, světlo, ale zároveň bojovnost, zbrklost a ješitnost.Zdroj:http://thebardonthehill.wordpress.com/2013/02/08/cock-a-doodle-doofus-by-dennis-lange/

Koza a Kozel

   V Číně tvoří koza jedno ze znamení zvěrokruhu. V Evropě je vnímána jako tvrdohlavé zvíře, kvůli kozlím soubojům, v Číně je naopak vnímána jako zvíře odhodlané, spravedlivé a upřímné. Mohou za to její oči a fakt, že člověku dává mléko. Ve středověku jí oči přinesly spíše zatracení, neboť kozy a kozlové, byly vnímány jako poslové ďábla. Kozel, i díky již zmiňovaným soubojům, symbolizuje mužskou plodivou sílu. Proto s ní podle pověstí obcovaly čarodějnice, nevěstky Ďáblovy a nakonec se stává vyobrazením Satana samotného v podobě Bafometa. Tvrdohlavost a zbrklost v Evropě. V Číně mírumilovnost, plachost, sympatii, dobromyslnost. Nakonec znamení Ďábla.Zdroj:http://www.magia.gildia.pl/artykuly/symbole/bafomet

Kráva

  Kráva je původkyní života. Nejenom, že je matkou býka, nezkrotné plodivé síly, ale také dává mléko a maso. Kráva je jako posvátná brána již v raných kulturách blízkého východu, jako například v Mezopotámii a Sumeru. Její mléko se využívalo nejen do pokrmů, ale i pro léčebné a lázeňské účely. V Egyptě byl posvátným spíše býk, ale kráva - jeho matka, byla považována za stejně posvátnou a taktéž její mléko. Asi nejsilněji se kult krávy projevuje v Indii. Kráva je průvodním zvířetem bohů, objevuje se v pověstech. Ve tvrdých podmínkách na severu Indie bylo totiž její mléko velmi ceněno. Je matkou - ploditelkou, často ztotožňovanou s Matkou Indii, z jejíhož lůna pochází svět, a dobrotivou dárkyní mléka. V indických městech se často potulují volně, bez povšimnutí, jelikož rušit je by bylo porušení jejich svatosti. Toto má původ u Arjů - původních kočovníků, pro které byly krávy jedinou jistotou, že nezahynou hlady. Dárkyně života a potravy, mírumilovná matka.Zdroj:http://www.dollsofindia.com/product/hindu-posters/radha-krishna-reprint-on-paper-QE72.html

Krokodýl

   Symbol krokodýla je nejsilnější ve starověkém Egyptě. Je to velmi dravé a nebezpečné zvíře, další z přirozených obyvatel posvátného Nilu. Jeho kůže je velmi odolná, což značí nejvyšší bod materializace a z jeho síly jde opravdu strach. Dlouhá krokodýlí páteř je symbolem osy života všeho, co má duši. Jeho hlavu nosil bůh Sobek, člen družiny Seta, boha temnoty a materialismu, který má jen málo společného s duchovním osvícením. Pozření krokodýlem bylo proto velkým trestem. Věřilo se totiž, že takto zabitý nikdy nedosáhne posmrtného života. Materialismus, síla, odolnost, osa života, zatracení.Zdroj:http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/90091/sestimetrovy-krokodyl-uveznil-muze-na-opustenem-ostrove.html

Krtek

  Ve většině kultur se na krtka v mytologii jaksi zapomnělo, asi proto že je tak dobře skrytý. Jedině ve staré Číně má nějakou úlohu, i když jenom v bajkách a pověstech. Krtci jsou odloučeni od světa, a proto jsou často namyšlení. Myslí si, že znají svět, ale žijí ve své uzavřené kobce pod zemí. Nikomu nevěří, dokud si vše neověří. Zoufale touží po světle, ale přes svou pýchu a nechápavost ho nemohou dosáhnou. Zaslepenost, neukojitelná touha po osvícení.Zdroj:http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/7824780/Mole-population-soars-due-to-poison-ban.html

Krysa

  Krysa má v různém prostředí velmi rozdílné symbolické výklady. Opět platí, že ve východním chápání je, na rozdíl od Evropského, brána velmi kladně. Například v hinduismu se na kryse přemisťuje velmi oblíbený bůh Ganesha. Krysa zde symbolizuje duchovno a moudrost, vede utajovaný život pod zemí, odkud se bojí vycházet, protože má strach z neznámého. Díky svému stylu života se však snadno všude dostane a odhalí utajované. Je velmi zbožná. V Číně je krysa jedním ze znamení zvěrokruhu, ve kterém je dokonce na prvním místě. Je to tedy vůdčí zvíře, obdivované pro svou vynalézavost a moudrost, díky kterým se vždy dostane z nesnází. Oplývá vychytralostí a schopností shromažďovat a udržet bohatství. Je přizpůsobivá a to jak v pohybech, tak v chování. Najde si mnoho dobrých přátel, které si udrží svou moudrostí. V Egyptě měly zase dobré krysy právo sníst za soudného dne srdce hříšníků. Podívejme se nyní na krysu z ne příliš lichotivého evropského pohledu. Krysa zde po duchovní stránce představuje samotnou tělesnou podstatu člověka se všemi jeho sexuálními choutkami, zhýralostmi, hříchy a odpornostmi. Krysa představuje trest Boží za to, když se lidé těmto jejím atributům oddávají a proto přenáší trestající mor. Nespoutaně se množí a smilní. Později se na krysu přenesly i další nešvary a v podstatě jakékoli špatné a prohnané chování. Ve východních systémech představuje moudrost, přizpůsobivost,štěstí, pobožnost a autoritu. Díky těmto vlastnostem proniknou kamkoli a dobře toho využívají. V Evropě představují sexuální i jiné neřesti a zhýralost, popřípadě mor, trest Boží za tyto činy.Zdroj:http://www.realddd.cz/deratizace.html

Kůň

  V mytologii Keltů figurují hřebci i kobyly. Nejvýraznější je však bohyně Epona, spojována s plodností a dostatkem. Ochraňovala koňská stáda, jezdce a bojovníky na koních. Později se kůň stal pro svého pána i průvodcem na onen svět - proto dostává křídla. V Řecku táhly koně vůz boha slunce Apollóna a stávali se tak sami symbolem slunce. Poseidón, bůh moří, měl zase koně, které vyjadřovaly jeho bouřlivost. V křesťanství dostává kůň význam podle barvy. Bílý kůň je symbolem Kristovy čistoty, na černých se objevují jezdci Apokalypsy. V Číně je součástí zvěrokruhu, kde symbolizuje nezkrotnou sílu a mládí. Tato symbolika koní, využívaných od věků jako tažná a bojová zvířata je podobná ve všech kulturách a v našem chápání je tak vnímán i dnes. Síla, nezkrotnost, rychlost, částečně plodnost.Zdroj:http://kralovstvizakone.wz.cz/plemena2.htmlt

Labuť

   Labuť byla pro svou krásu symbolem bohyně Venuše. Když labuť umírá, zpívá a proto byla i znakem Apollonovým. Labuť se svým bělostným a nadýchaným peřím symbolizuje panenskou nevinnost, dále umění a krásu.Zdroj:http://j-n.wz.cz/fauna-labute.html

Lama

  Takzvaný "americký velbloud" se vyznačuje svou odolností a přizpůsobením se nehostinným podmínkám jihoamerických hor. Pro původní obyvatele byly lamy užitečnými pracovníky a pomocníky, přenášely břemena a jejich srst se používala podobně, jako v našich podmínkách vlna. Tato užitečnost lam se projevuje i v jejich symbolice. Podobně jako klokani v Austrálii symbolizují dar bohů, který pomáhá přežít a jejich milosrdenství. Podle legend vystoupaly lamy z životodárných pramenů. Lamy, hlavně bílé, byly bohům obětovány, protože byly po lidské oběti nejcennějším darem, jaký byli lidé schopni bohům poskytnout. Zároveň však existovaly obřady, během kterých se uctívaly lamy samotné. A i když se v moderní mluvě projevují jako symboly neschopnostisymbolizují lamy sílu, přežití a boží milosrdenství. :DZdroj:http://www.photobullseye.com/top-lama-haircuts/

Lemur

  Pro obyvatele Madagaskaru představují lemuři duše jejich zemřelých a lesní duchy. Jsou představiteli "druhé strany" žijícími na našem světě. Představují neodhalitelné tajemství a pokoj po smrti.Zdroj:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/madagascar/10252191/Furry-lemurs-could-be-wiped-out-within-20-years.html

Leopard

   Původně symbol domorodých kmenů, nyní oblíbený motiv tetování. V obou situacích vyniká stejnými vlastnostmi: silou, ladností a tajemností. Má tedy dva výklady. Může být vnímán "silácky", jako hrdé a chytré, silné zvíře, které budí respekt, nebo, podle domorodců, jako symbol války, zabíjení a lovu, ve kterém je mistr. Představuje válku, sílu, vůdcovství, ale i prohnanost a touhu po zabíjení.Zdroj:http://www.londolozi.com/leopards/

Lev

  Ne nadarmo se lev objevuje na tolika erbech jako heraldické znamení. Je totiž přirozeně silným zvířetem s velkou autoritou. Ve znaku ho tak nejčastěji měli panovníci, jejichž autoritu zosobňuje, nebo lidé, které chtěl panovník poctít tímto znamením. Lev musí mít všechny vlastnosti panovníka. Je moudrý, triumfální, přemáhá temnotu. Ze středověkých bestiářů se dozvídáme, že je spojován se znovuzrozením a Ježíšovým vzkříšením. V moderním pojetí symbolizuje Afriku, jako kontinent. Kromě pozitiv s sebou však nese i nepříliš známá negativa. Okřídlený lev je jedním z apokalyptických výjevů. Symbolizuje panovníka s jeho vlastnostmi: silou a moudrostí. Řvoucí lev symbolizuje nový život, změnu, prudkou a nespoutanou sílu.Zdroj:http://www.ofcats.com/2009/06/weekly-feline-news_17.html

Medvěd

  Medvěd je častým heraldickým zvířetem. Pokud půjdeme úplně na začátek, do starověku, uvidíme medvěda jako symbol znovuzrození, které pramení z jeho dlouhých zimních spánků. Na jaře se také rodí medvíďata, díky tomu, že je medvědice oplodněna před zimou. A není zázrakem, když medvědice vejde do zimního spánku sama a vyjde s mláďaty? Částečně je proto symbolem metamorfózy a stvoření. Toto chápání mu zůstává i v antice, kdy je průvodcem bohyně lovu. Medvíďata se podle antiky rodí bez podoby a až olizování matky je zformuje. Proto je jim přiřknuta schopnost měnit chaos v řád. V Japonsku je nejvýznamnějším medvěd měsíční, tedy medvěd s půlměsícem pod krkem. Je poslem bohyně milosrdenství a soucitu. Pokud zůstaneme na východě, je zajímavé připomenout, že souhvězdí, z nějž podle hinduistů pramení vesmír a změny ročních období je ztotožňováno právě s tímto huňáčem. Medvěd je jedním ze zvířat, která se u nás po dlouhou dobu vyskytovala, a tudíž má za sebou dlouhé období vývoje i jeho symbolika. Naši slovanští předkové věřili, že medvědi jsou proměnění lidé, kteří jsou tak potrestaní za svou pýchu, nebo vychloubání. Tento motiv se objevuje v mnoha bájích a pověstech a je pravděpodobné, že podobně vnímaly medvěda i ostatní kmeny v okolí. I přesto však nebyl medvěd brán jako zvíře zlé. Vždyť je silný, odolný a byl příčinou smrti nejednoho dobrého lovce. Bojovníci je proto uctívali s cílem získat jejich požehnanou ochranu a často je využívali jako totem. Podobně vnímali medvědy i američtí indiáni. Medvěd je pro ně symbolem nepřemožitelnosti, ale také ochranářství, což pramení ze zuřivosti, s jakou medvědice brání své potomky. Je intuitivní a obdařen nadlidskou silou. A také velkým srdcem. Rozlišují se i významy medvěda podle barvy. Podle tohoto dělení je nejsilnějším medvědem bílý – odolný polárník. Tyto symboly zůstaly medvědu až do středověku, kdy byl ovšem opět pohaněn církví, která v něm viděla pohanský symbol, který je nutno vymýtit. Až v této době získal podobu sice velmi silného, ale poněkud přihlouplého a zlého násilníka. Medvědi byli ze strachu, aby neudělali škody na stádech a neubližovali lidem, loveni. I přesto se medvěd stává oblíbeným erbovním znamením, právě pro tuto jeho sílu. V moderní době nelze opomenout ani specifickou symboliku homosexuální komunity. Symbolizuje nadpřirozenou sílu, dobrosrdečnost a ochranitelství. Dále znovuzrození a formování řádu světa.Zdroj:http://www.geocaching.com/geocache/GC4V1RT_savci-nasich-lesu-medved-hnedy?guid=0647d262-7b46-4c2c-9a72-256c6e6373ee

Mořský koník
Na přání čtenářky

  Mořský koník je neobvyklý tvor. I antické kultury si všimly jeho podoby s koněm a tak je velká část jeho symboliky shodná s jeho suchozemským souputníkem. Přináší plodnost, sílu a je symbolem boha moře, Poseidóna, čímž se stává vládcem vodní zvířeny. Není však stavěný na rychlost. Většinou se jen tak pokojně vznáší ve vodě, má radost z vlastního bytí, občas je přichycen za listy rostlin. Proto symbolizuje také trpělivost a odhodlanost. Je stálý a tak svého přítele nikdy neopustí. Jeho tělo jako by bylo stvořeno z částí mnoha jiných tvorů. To svědčí o jisté kreativitě. Důležitou a zajímavou součástí života koníků je i fakt, že samec pečuje o nevylíhlá vejce a poté "rodí" malý potěr. To z něj dělá symbol otcovství a obětavosti. A nesmíme zapomenout na Čínu - Číňané věří, že mořský koník je druh vodního draka a přináší štěstí. Odtud se tato pověra rozšířila do Evropy. Námořníci věděli, že uvidí - li koníka, bude jim štěstěna přát. Síla, trpělivost, přátelství, otcovství, oddanost, kreativita a štěstí. To vše se snoubí v tomto podivném tvoru.Zdroj:http://www.aqua.org/blog/2012/november/thoughtful-thursdays-chesapeake-bay-lined-seahorses

Motýl

  Toto drobné stvoření, které lehce třepotá křídly ve větru, prochází během svého života úžasným procesem metamorfózy. Toho si všimly již staré kultury, včetně jihoamerických indiánů. Motýl pro ně většinou značí přeměnu, mnohdy i znovuzrození, protože prochází smrtí v podobě kokonu. Jeho pohyby jsou skutečně ladné a zdá se naprosto svobodný. Proto byl již starými Řeky považován za symbol nesmrtelné a svobodné duše. Řekové dokonce označoval motýly stejným slovem jako duši, "psýché". Nejen oni spojují tohoto letce s duší. Tento význam nacházíme opět i v jižní Americe ale třeba i na Novém Zélandu, nebo v centrální Asii. Z ní pochází další pojetí motýla a totiž jeho chápání jako posla osudu, času,nebo lásky. Lásku značí dva motýli v Číně. Nakonec se pozastavme nad jeho líbivostí a krásnými barvami. V kombinaci s jeho schopností létat značí světlo a oslavu života. Třepetající se krasavec znamená hlavně duši, svobodu, osud a čas. Přihlédneme - li k jeho životnímu cyklu získáváme krásný symbol přeměny a znovuzrození a v neposlední řadě nesmíme opomenout jeho zářivost a pohyby v podobě světla a oslavy.Zdroj:http://www.bbc.com/news/science-environment-28214684

Moucha

   Ačkoli se to zdá neuvěřitelné i tento otravný poletující tvor je nositelem symboliky. A nejen záporné. Ale těmi začneme. Moucha má své místo v raném křesťanství. Féničané totiž Belzebuba nazývali "Pánem much", které představují špatnost, hříchy, zradu, spiknutí a úpadek. Existuje i výklad, podle kterého se jedná o vyjádření základních lidských pudů - jíst, množit se a odpočívat. A nyní k těm dobrým symbolům: mouchy jsou všude a stejně tak řecký nejvyšší bůh, Zeus. Další vlastností bzučících hejn je likvidace odpadu. Toho si všimli severoameričtí Indiáni, pro něž je moucha symbolem očisty. Odstraňuje negativní vlivy a duchy. Nečisté bzučící mouchy jsou většinou chápány jako symboly základních lidských pudů, úpadku, zrady, spiknutí a hříchů. Existují však i národy, pro něž je symbolem božské přítomnosti a očisty.Zdroj:wikimedia commons

Mravenec

  Eusociální mravenec představuje přesně to, co od něj člověk očekává. Pro většinu národů, včetně jihoamerických a čínského jim přisuzují píli, sílu, společenskost. Jsou ochotní udělat cokoli pro svou komunitu, vědí, kde je jejich místo a tak se stávají symbolem dokonalého křesťanského života. Takový život vyžaduje velkou schopnost sebeovládání a moudrost, která nám řekne, že je takový život správný. Tak vidí mravence muslimský svět. Nakonec je nutné si uvědomit, že mravenec je velmi malý a přesto dokáže udělat divy se svým okolím. To vyžaduje spoustu trpělivosti, alespoň podle severoamerických indiánů. V moderním pojetí jsou často považovány za konstruktéry a tvůrce a to jak fyzické, tak myšlenkové. Jdou za svým cílem sice po malých krůčcích, ale vytrvale.Společenský mravenec získal díky svému dokonalému životu samé pozitivní významy. Od trpělivosti a moudrosti, přes sílu a vytrvalost až po schopnost obětovat se za komunitu.Zdroj:wikimedia commons

Netopýr

  Nejznámější význam netopýra vychází z křesťanského pojetí, kde představuje noc, smrt a čarodějnictví. Tento milý malý letoun se však stal obětí převrácené symboliky, stejně, jako kočka. Jedná se totiž o silný "pohanský" symbol, který bylo v dobách raného křesťanství nutné vymýtit. Co tedy znamenala "okřídlená myš" původně? Často se objevuje symbol znovuzrození. Netopýři totiž žijí v jeskyních, v lůně "matky Země".Odtud na noc vylétají a se svítáním se vracejí. Takto viděly netopýry například staří Slované, Germáni ale i severoameričtí Indiáni. Ti navíc přisuzovali těmto tvorům schopnost komunikativnosti a blízkého rodinného života, protože žijí ve velkých koloniích. Všechny tyto indicie vedou k jeho prospěchu a využití v medicíně a to nejen jako přísady do léčivých směsí, ale i jako léčivého ducha.Jako noční zvíře symbolizuje vše, co přichází v noci - sny, iluze nebo evropské upíry. Ve většině asijských kultur značí netopýr štěstí, bohatství a víru, kromě Japonska, kde znamenal neštěstí, smrt a podsvětí. Nakonec zmiňme pojetí středověkých alchymistů, kteří vidí v tomto drobném savci podobnost s draky a přisuzují mu stejné vlastnosti, jako okřídleným plazům. Netopýr je se svými symboly znovuzrození, komunikace, rodinného života, snů, štěstí a iluzí, smrti, neštěstí a čarodějnictví skutečně ambivalentním symbolem.Zdroj:http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/common-vampire-bat/

Opice

  Opice jsou drobní primáti. Už z toho se dá odvodit, že jsou prostě prima.:) Jedná se o jedno z čínských znamení - lidé, jejichž datum narození leží v tomto roce, jsou přátelští, mají mnoho přátel a jsou veselí, hraví a vynalézaví. Tyto atributy jim přiřazuje většina národů, které s opicemi přijdou do styku. Když jsme u Číny, je důležité zmínit, že opice patří k jedněm z nejoblíbenějších symbolů štěstí. v jižní Americe a na Filipínách se přidává flexibilita a to jak fyzická, tak schopnost najít různá řešení. V Indii představují kromě inteligence a vynalézavosti i jistou prohnanost. Zajímavý je výklad symboliky opičího ocasu, který slouží ke spojení a může spojit i zdánlivě nespojitelné. Významné přízni v Egyptě se těšili paviáni. Byly oblíbenými mazlíčky bohatých obyvatel a tak se stali kromě běžných významů i symbolem bohatství a byli často mumifikováni v hrobkách svých majitelů. Křesťané, kteří se s tímto zvířetem příliš často nesetkávali, vidí v opici znetvořený obraz člověka. Není proto ničím kladným, ale je dávána spíše do spojitosti s hříchem a zhýralostí. Inteligence, vychytralost, flexibilita, přátelství, konexe a štěstí. To vše v sobě spojuje náš chlupatý příbuzný.Zdroj:http://ghsdawgs.com/life/laurenweldy/goldenmonkey.html

Orel a orlice

  Orel je králem oblohy. Jistě znáte minimálně jednu bajku, kde orel vyletěl (téměř) nejvýše, nebo dohlédl nejdále. Tento dravec byl důležitý pro mnoho kultur. Začněme v Egyptě. V jeho horkém podnebí se jedná o jednoho z největších ptáků. Podle pověry vylétá každý desátý rok do ohňů pekel a s hořícím peřím se vrhá do moře, čímž vykoná stejnou cestu, jako slunce. Symbolizuje zde právě sluneční kotouč, sílu, božské spojení a znovuzrození. Podobným symbolem byl i pro okolní říše, jako byla Persie nebo Fénície. Vždy se jednalo o silného ptáka, vládce oblohy. Toto pojetí je příhodné i pro Řecko, kde je orel poslem nejvyššího boha Dia. Velmi známý je orel římský, kterého přijali jako svůj znak římští císaři. Legie jej nosily do bitev, protože znázorňoval svrchovanost a nadvládu impéria a svou silou přinášel výhru. Nejkomplexněji vidí orla američtí indiáni. Orel vyletí nejvýše a tím pádem vidí nejvíce ze všech. Má tak nad všemi dohled, může jim vládnout a doletí až k bohům. Indiáni přikládají různé významy různém částem těla tohoto dravec. Jeho křídla představují rovnováhu mezi muži a ženami, peří má očišťující účinky, protože se očistilo pádem na zem. Nakonec je tu evropská heraldika. V té znamená orel prakticky to samé, co lev. Moudrost, sílu, vládu, nadřazenost. Dostáváme se tak k rozdílu mezi orlem a orlicí. V heraldice je orel dvouhlavý, orlice jednohlavá. Je jasné, že tvar jejich zobrazení se postupně měnil - význam však zůstává stejný a stejně silný. Moudrost, síla, vševědoucnost, svoboda, vláda a moc.Zdroj:http://themartireed.com/wp-content/uploads/2014/03/

Osel
Na návrh čtenáře - děkuji

Osel je dalším z řady zvířat uctívaných již ve starověkých kulturách. Měl pro ně totiž nevyčíslitelnou hodnotu coby pracovní zvíře, které navíc ve chvílích nouze mohlo posloužit jako zdroj potravy. V Egyptě chránil jeho obraz před zlými mocnostmi coby zvíře boha Ra, na dálném východě je častým průvodcem bohů. Staří Řekové vidí osla jako hloupé zvíře a spojují ho s nečistou magií, ale také s bohem veselosti Dionýsem. Římané v něm naopak spatřují plodivou sílu, duchovní vývoj a citlivost. Mezopotámci jim přisuzovali sílu a vytrvalost. Zajímavý je pohled starých Izraelitů, podle nichž je osel zvířetem nečistým, ale velmi váženým. V raných křesťanských spisech a v mno


18.02.2012 11:54 |
Autor: Parasaurolofus
| stálý odkaz
Odpovídá Vaše povaha povaze či symbolu Vašeho oblíbeného zvířete?
Ano, velmi
 
  41/56.9%

Ano v něčem
 
  20/27.8%

Ne
 
  1/1.4%

Nemám oblíbené zvíře
 
  3/4.2%

Nevěřím, že by má povaha měla vliv na volbu oblíbeného zvířete.
 
  7/9.7%

celkem hlasovalo: 72

Komentáře

4 komentářů:
 • 03.06. 18:24, AL

  Chybí tu OSEL PRASE SURIKATA PEGAS

 • 13.07. 13:26, Pavel

  A slon !!!!!!!!!!!!!!

 • 11.12. 14:51, lenka

  dobrý den, šlo by prosím přidat další zvířata podle abecedy? zejména pes by mě zajímal. díky

 • 24.05. 12:12, Denisa Markova

  Taky bych prosila slon a pes:-)


přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se